Klarnet Genel

Çarğah peşrev - Notası (Nayi Osman Dede)

2014 yılında oluşan yeni ilçeleri de içerecek şekilde bucak, köy, mahalle konum ve bağlılıklarına göre yeniden çizilen il ve ilçe sınırlarına göre oluşturulan 1/1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritasından ülke, il ve ilçe yüz ölçümleri yeniden hesaplanmıştır.

2014 yılında oluşan yeni ilçeleri de içerecek şekilde bucak, köy, mahalle konum ve bağlılıklarına göre yeniden çizilen il ve ilçe sınırlarına göre oluşturulan 1/1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritasından ülke, il ve ilçe yüz ölçümleri yeniden hesaplanmıştır.