Klarnet Genel

Bir Misli Var Mı - Notası

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) İhtisas Komisyonlarının toplantılarına ait çalışma özet raporları yayımlanmıştır.

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) İhtisas Komisyonlarının toplantılarına ait çalışma özet raporları yayımlanmıştır.